Kontakter för vuxenutbildningen

 

Seniorverksamhet Mikael Jönsson mikael.jonsson@deramont.se
Utbildningsledare Vuxen Mikael Sjöberg mikaelilund@outlook.com