Kurser/Anmälan

Regional verksamhet i Flygvapenregion Syd:

För att anmäla dig till en kurs kan du skriva ut följande anmälningsblankett och skicka in: kursanmälan FVR S.doc

Maila blanketten till respektive ansvarig kurschef.

Vid kurser som genomförs av andra frivilligorganisationer än FVRF anges ansvarig frivilligorganisation utskrivet efter kursorten t.ex Halmstad/FVRF, SLK ,Bilkåren eller
försvarsutbildarna m.fl.


Vid kursanmälan till kurs där där annan frivilligorganisation är ansvariga använd respektive organisations blankett som du hittar på deras hemsida eller på utbildningsportalen.