Flygvapenfrivilliga Region Mitt

Box 1100
751 41 UPPSALA

Epost: fvrm@fvrf.se

Kontaktpersoner

 

Thomas Hillemar

Ordförande

thomas.hillemar@flygvapenfrivilliga.se

 

Eveli Wallin

Kanslist

fvrm@flygvapenfrivilliga.se

 

Stein Brevemark

Ungdomsansvarig Uppsala

stein.brevemark@flygvapenfrivilliga.se

 

Mats Karlström

Ungdomsansvarig Östersund

mats.karlstrom@flygvapenfrivilliga.se