Terminsbunden verksamhet

Ungdomsutbildningen är uppdelad i fyra olika kurssteg och alla nya medlemmar börjar på Grundkursen (GK) eller Sommarkursen (SK). Kursstegen startar på hösten och slutar på sommaren, motsvarande skolans läsår. Sommarkursen är lite speciell då den genomförs under en längre period på sommarlovet och efter den r genomförd påbörjar de eleverna Fortsättningskursen.

Start för samtliga kurssteg är under höstterminen.

Grundkurs (GK) / Sommarkurs (SK)

Den första kursen, genomförs under fem till sju helger per år med start på hösten alternativt som en sammanhängande tio- till tolv-dagarskurs under sommaren, då kallad Sommarkurs.

Kursen innehåller militära grunder såsom exercis, boende i kasern och i tält samt sjukvård och precisionsskytte med luftgevär eller 22.Long. Studiebesök ingår vanligen också som en del i kursen.

Fortsättningskurs (FK)

Efter Grundkursen går man vidare till Fortsättningskursen som innehåller i stort sett samma moment som Grundkursen. Nivån är dock på en mer avancerad nivå som syftar till att befästa grundläggande kunskaper ytterligare och fylla på med en del mer avancerade moment.

Kursen ger också en djupare insikt i Försvarsmakten och de frivilliga Försvarsorganisationernas indelning, gruppering och uppgifter med tyngdpunkt på Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga.

Andra inslag är etik och moral och flygplankunskap.

Ledarskapskurs 1 (LK-1)

Kursen ger en grundläggande utbildning i ledarskap med fokus på individen och mindre grupper. Teori varvas med praktik. Deltagarna får i slutet av kursen prova att leda elever på Grund- och Fortsättningskurserna.

Ledarskapskurs 2 (LK-2)

Sista kurssteget är en fortsättning på LK-1 där kunskaperna fördjupas i att kunna leda sig själv och andra ungdomar. De praktiska momenten utökas ytterligare jämfört med LK-1. Som en naturlig del i kursen introduceras deltagarna i ungdomsutbildningens planering och genomförande på en lokal och regional nivå.

Vinterutbildning

Regionen genomför årligen vinterutbildning i den norra delen av regionen. Alla elever har möjlighet att delta och utbildningen ger tillfälle att få uppleva den svenska fjällvärlden! Skidåkning, tolkning efter bandvagn och fältdygn i vintermiljö är några ingående delar under veckan.

Idrott och patrullfälttävling

Regionen satsar på deltagande i flera olika evenemang med idrottsfokus. Idrottsintresserade ungdomar har goda möjligheter att utvecklas och erbjuds även att representera FVRF Region Mitt under olika tävlingar. Till exempel deltar vi med flera lag i den stora ungdomstävlingen på Hemvärnets Stridsskola (HvSS) samt i ett utbyte med Estland där vi deltar i en av deras större ungdomstävlingar. Det finns även en Europeisk tävling i Polen där ett gemensamt lag från samtliga regioner plockas samman och representerar Sverige.