Årsavslutning med Flygvapenfrivilliga Region Mitt

Härmed bjuds du in till årsavslutning i Östersund fredag den 10’e – Söndag 12’e December (helgen V49). I år är årsavslutningen gemensam där hela regionen med alla medlemmar samlas i Östersund för aktivitet och samkväm i flygvapenanda.

Omfattning

På fredagen samlas vi i Östersund vid Frösö läger och inkvarterar oss i Fd. F4 kaserner. Under lördagen genomförs skytte vid Dagsådalen-Skyttecentrum, och teambuilding vid Multichallenge Boda Borg. Vi rundar av lördagen med en finare sittning i form av en gemensam middag. På söndagen genomförs bland annat föreläsning.

Denna årsavslutning genomförs gemensamt för alla regionens medlemmar. Anmälan görs via appen eller hemsidan. Är du ungdom anmäler du dig till ungdomsutbildningen V.49 och det kurssteget du tillhör (GK-FK-LK-PK).
Är du medlem, men inte ungdom anmäler du dig till V.49 Årsavslutning.

Resor
Du själv löser resan till Frösön-Frösö läger. Vi kommer att ha möjlighet att hämta dig på tågstation, busstation eller motsvarande.
Du ersätts via reseräkning för de utlägg du behövt göra för resorna. Säkerställ att spara och medföra kvitton.
Om anmälningsläget är gott nog kommer busstransport att hyras in och utgå från Uppsala för resa, tur och retur.

Boende
Kasernboende vid Frösö läger

Frågor
I första hand till Johan Olofsson, johan.olofsson@fvrf.se
I andra hand till Mats Karlström, mats.karlstrom@fvrf.se

Vi ser med förhoppning på en verksamhet och gemenskap som återigen tagit vid efter ett längre verksamhetsuppehåll. Nu är vår förhoppning att få runda av det här året tillsammans med dig!

Återigen, välkommen till regionens årsavslutning!
/Mats Karlström, chef årsavslutning medlemmar
/Johan Olofsson, chef årsavslutning ungdomar