Inbjudan till deltagande i Dala Airport 50 års jubileum

Inbjudan till deltagande i Dala Airport 50 års jubileum


Flygfältet i Rommehed (Borlänge) är anrikt och den första flygningen ägde rum 1913. Under andra världskriget nyttjade flygvapnet flygfältet flitigt. I början av 1960-talet påbörjades passagerarflygningarna från fältet och 1972 invigdes Dala Airport. Detta år är det alltså 50 år sedan Dala Airport grundades och det uppmärksammas vid flygplatsen i Borlänge lördagen den 2 Juli. Vi räknar med att cirka 10000 besökare kommer till jubileumsdagen och vår målsättning är att besökarna skall få en inblick i Dala Airport och vår verksamhet. Stöd till samhället kommer att vara ledordet för dagen.


Vi önskar visa upp flygplatsens hela bredd, vad gäller stöd till samhället, med nedslag i både dåtid, nutid och framtid inom områdena flyg, försvar och samhällssäkerhet.


Under dagen arrangeras även en flyguppvisning där bland annat Draken, Viggen och Gripen är inbjudna.
För att uppnå ovanstående önskar vi stöd från er i form av ert deltagande. Vi erbjuder ytor där ni kan visa upp er verksamhet (markutställning) och även bedriva till exempel informationsspridning/rekryteringskampanj.


Exempel på organisationer/företag som kommer att bjudas in är:
Försvarsmakten, Dala Mitt (Brandförsvar och Ambulans), Brandflyg, Polismyndigheten, Flyg och helikopterambulans, Heart Aerospace (elflyg) samt samarbetspartners som Ving, TUI och Ticket resebyrå.


Nedan följer några tänkta programpunkter för dagen:
10.00 Utställningsområdet öppnar
1300 – 1500 Flyguppvisningar
1600 Utställningsområdet stänger

 

Hjärtligt Välkomna!

Mats Hakkarainen

Verksamhetsansvarig/flygplatschef