Ungdomsverksamhet

Klicka här för PROVA PÅ

Vår ungdomsverksamhet bygger på de riktlinjer och styrningar som ges ut från Högkvarteret och Flygvapenfrivilligas riksförbundsstyrelse (Ungdomsbestämmelser). De bearbetar vi i regionen och bygger sedan vår planering utifrån det resultatet.

Det finns några olika typer av utbildningar:

  • Centrala kurser 
    De genomförs av FVRF eller någon annan organisation och eleverna är vanligen från samtliga regioner och förbund. Dessa omfattar även sådana utbildningar som regioner genomför på uppdrag av t ex FVRF.

  • Regionala utbildningar
    I regionen genomför vi varje år fler stycken utbildningar där hela regionen bjuds in till samma utbildning. Vanligen är de kortare helgutbildningarna parallella, dvs vi genomför dem både i Uppsala och Östersund men eventuellt med viss tidsförskjutning.

  • Lokala utbildningar
    Då avståenden i regionen är stora finns en viss nivå av lokal påverkan av utbildningar och aktiviteter. Det kan vara samordnade föreläsningar och kortare endags- eller helgutbildningar.