Kurskatalog år 2023

Välj år: 2023 eller 2024

Du är inte inloggad.
Du vet väl om att du som medlem kan anmäla dig till många av kurserna direkt via internet med ditt inlogg.Medlemsaktivitet - fysiskt stridsvärde vinter
v.4 27 jan-29 jan
Östersund
Försvarsupplysning samt regionalt årsmöte, Östersund
v.12 25 mar-25 mar
Östersund
Årsmöte FVRF-M Uppsala
v.12 25 mar-25 mar
Uppsala
GK - förberedande utbildning vinter
v.4 27 jan-29 jan
Östersund
GK Vinterutbildning Östersund
v.10 6 mar-10 mar
Östersund
GK Ungdomsutbildning inklusive regionalt årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Östersund
GK Utbildningskontroll, "övning LOTUS"
v.20 18 maj-21 maj
Östersund
Nyrekrytering GK Ungdom
v.38 22 sep-24 sep
Östersund
GK - rekrytering - Ungdomsutbildning Östersund
v.43 29 okt-31 okt
Östersund
FK - förberedande utbildning vinter
v.4 27 jan-29 jan
Östersund
Förberedande kurs vinterutbildning FK
v.4 27 jan-29 jan
Uppsala
FK Vinterutbildning Östersund
v.10 6 mar-10 mar
Östersund
Helgkurs FK inriktning demokrati/årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Uppsala
FK Ungdomsutbildning inklusive regionalt årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Östersund
FK Utbildningskontroll, "övning LOTUS"
v.20 18 maj-21 maj
Östersund
FK Vårläger på Marma
v.20 18 maj-21 maj
Uppsala
Helgkurs FK med inriktning mot ungdomsidrottsmärket
v.22 2 jun-4 jun
Uppsala
Uppstartskurs FK 23/24
v.40 6 okt-8 okt
Uppsala
FK - Ungdomsutbildning Östersund
v.43 29 okt-31 okt
Östersund
LK - förberedande utbildning vinter
v.4 27 jan-29 jan
Östersund
Förberedande kurs vinterutbildning LK
v.4 27 jan-29 jan
Uppsala
LK Vinterutbildning Östersund
v.10 6 mar-10 mar
Östersund
LK Ungdomsutbildning inklusive regionalt årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Östersund
LK Utbildningskontroll, "övning LOTUS"
v.20 18 maj-21 maj
Östersund
Helgkurs LK med inriktining demokrati/årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Uppsala
LK Vårläger på Marma
v.20 18 maj-21 maj
Uppsala
Uppstartskurs LK 23/24
v.40 6 okt-8 okt
Uppsala
LK - Ungdomsutbildning Östersund
v.43 29 okt-31 okt
Östersund
PK - förberedande utbildning vinter
v.4 27 jan-29 jan
Östersund
Förberedande kurs vinterutbildning PK
v.4 27 jan-29 jan
Uppsala
PK Ungdomsutbildning inklusive regionalt årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Östersund
PK Utbildningskontroll, "övning LOTUS"
v.20 18 maj-21 maj
Östersund
Helgkurs PK med inriktning demokrati/årsmöte
v.12 24 mar-26 mar
Uppsala
Uppstartskurs 23/24 för PK
v.40 6 okt-8 okt
Uppsala
PK - Ungdomsutbildning Östersund
v.43 29 okt-31 okt
Östersund
Träningsläger inför ungdomstävlingar på HvSS och i Estland.
v.26 28 jun-2 jul
Östersund
HVSS Ungdomstävling
v.33 18 aug-20 aug
Vällinge
Ungdomstävling
v.31 1 aug-8 aug
Estland
Stafettvasan
v.9 2 mar-4 mar
Mora
Instruktörsträff Östersund/norra delen av regionen
v.12 25 mar-25 mar
Östersund

Kursplaner

Information och ansökan