Allmänt om medlemskap

Medlemskap

För att kunna delta i Flygvapenfrivilligas verksamhet måste du vara medlem i en flygvapenregion eller specialförbund.

 

Krav

För medlemskap i en av Flygvapenfrivilligas fem flygvapenregioner krävs endast att du är fyllda 15 år, dagen för medlemskapet. För att kunna delta på någon av våra utbildningar behöver du vara svensk medborgare.
Verksamheten bedrivs i de flesta fall inne på militära förband som kräver detta.
För att bli medlem i specialistförbundet Markförsvarsförbundet så krävs att du är 18 år och att du gått (eller går) en militär grundutbildning.
För vissa utbildningar finns ytterligare krav. Detta kan gälla t.ex. ålder vad gäller hantering av vapen, fysiska krav vid befordringsutbildning, allergier vid hundtjänst etc. Om sådana krav föreligger så specificeras de i kurskatalogen.

 

Policy

All verksamhet i Flygvapenfrivilliga baseras på respekten för människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, sexuell läggning eller etniskt urprung. Den som på något sätt visar att han eller hon inte respekterar detta förhållningssätt kan inte förvänta sig ett medlemsskap i Flygvapenfrivilliga. Flygvapenfrivilliga förbehåller sig rätten att avskilja medlem som vid kontroll visat sig sökt medlemskap eller utbildning på oriktiga eller falska grunder.

 

Regioner

Regionerna har ett geografiskt upptagningsområde som omfattar flera län. Du kan oberoende av din bostadsadress bli medlem i vilken region du vill och du kan också vara medlem i flera. Lämpligast är dock att du blir medlem i den region som finns närmast dig. Tillträde till central utbildning är oberoende av regionstillhörighet.

 

Medlemsfunktioner

Som medlem har du tillgång till våra utbildningar, kurser och aktiviteter.
Du kommer även att få ett inlogg till webbsidan där du kan ta del av medlemsfunktionerna.