Allmänt om medlemskap

Medlemskap

För att få delta i Flygvapenfrivilligas verksamhet måste du vara medlem i någon av våra 5 regioner.

 

Krav

För medlemskap i en av Flygvapenfrivilligas fem flygvapenregioner krävs endast att du är fyllda 15 år, dagen för medlemskapet. Verksamheten bedrivs i de flesta fall inne på militära förband och därför krävs svenskt medborgarskap för att delta i våra utbildningar. 

Vissa utbildningar kan ha krav vad gäller tex.  ålder för hantering av vapen, fysiska krav vid befordringsutbildning, allergier vid hundtjänst etc. Om sådana krav föreligger så specificeras de i kurskatalogen.

 

Policy

All verksamhet i Flygvapenfrivilliga baseras på respekten för människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Flygvapenfrivilliga förbehåller sig rätten att avskilja medlem som vid kontroll visat sig sökt medlemskap eller utbildning på oriktiga eller falska grunder.

 

Regioner

Regionerna har ett geografiskt upptagningsområde som omfattar flera län. Du kan oberoende av din bostadsadress bli medlem i vilken region du vill och du kan också vara medlem i flera. Lämpligast är dock att du blir medlem i den region som finns närmast dig. 

 

Medlemsfunktioner

Som medlem har du tillgång till våra utbildningar, kurser och aktiviteter. 
Du kommer även att få ett inlog till webbsidan där du kan ta del av medlemsfunktionerna.