Logga in

Kurskatalog år 2021

Välj år: 2021 eller 2022

Du är inte inloggad.
Du vet väl om att du som medlem kan anmäla dig till många av kurserna direkt via internet med ditt inlogg.Fortsättningskurs Hv-Underrättelsetjänst
v.27 5 jul-16 jul
Revingehed
Grundkurs Hv-Underrättelsetjänst
v.27 5 jul-17 jul
Revingehed
Instruktörskurs Utbildningssäk/Övningsledare
v.47 26 nov-28 nov
Luleå
Instruktörskonferens
v.41 15 okt-17 okt
Fårö Gotland
Kurschefskurs
v.43 30 okt-5 nov
Fårö Gotland
Instruktörskurs Handledare
v.41 15 okt-17 okt
Linköping
INSTÄLLD Kurschefskurs Fortsättningsutbildning
v.41 15 okt-17 okt
Linköping
Instruktörskurs Grunder del 1
v.42 23 okt-4 nov
Fårö Gotland
v.29 24 jul-5 aug
Fårö Gotland
v.39 2 okt-14 okt
Fårö Gotland
Instruktörskurs Ungdomspedagogik
v.43 29 okt-31 okt
Fårö Gotland
Instruktörskurs Grunder del 2
v.42 20 okt-28 okt
Fårö Gotland
v.33 18 aug-27 aug
Ronneby
v.47 24 nov-3 dec
Luleå
IK-UG Instruktörskurs Uppgradering
v.39 1 okt-3 okt
Fårö Gotland
INSTÄLLD Grundläggande soldatutbildning för fri ...
v.36 11 sep-24 sep
Uppsala
v.40 9 okt-22 okt
Halmstad
INSTÄLLD
v.26 3 jul-16 jul
Luleå
INSTÄLLD
v.26 3 jul-16 jul
Revingehed
INSTÄLLD Segelflygutbildning
v.32 9 aug-15 aug
Falköping
INSTÄLLD
v.32 11 aug-18 aug
ÄlvsbynInformation och ansökan

Kursansökan


Ladda ner kursansökan här


Kursansökan via pdf kan sändas digitalt med e-post eller i pappersform med brev senast två (2) månader före kursstart.
Du får besked om Du är antagen eller ej ca fem (5) veckor före kurs.
Ansökan sänder du med e-post och skriver under med Acrobat Readers funktion för att underteckna med hjälp av BankID (eller motsvarande).
Alternativt skriver du ut ansökan och undertecknar och därefter sänder du ansökan med post till din Region.


Ansökan skall sändas enligt nedan:  • Medlemmar i FVRF sänder ansökan via den Region/Förbund där vederbörande är medlem.


  • Medlemmar i övriga frivilliga försvarsorganisationer sänder ansökan via egen organisation enligt respektive organisations rutiner.


 Respektive Region/förbund i FVRF och övriga frivilliga försvarsorganisationer ansvarar för att få eget förbands (utbildningsgrupp eller motsvarande) yttrande på ansökningsblanketten.


Efter ovanstående handläggning sänds ansökan till Flygvapenfrivilligas utbildningshandläggare på adress: kursansokning@flygvapenfrivilliga.se


Sänder du ansökan med brev ska den sändas till:

Flygvapenfrivilliga                                                                                                                                                     


Att: Tord Wallin


Magnus Ladulåsgatan 18, 118 66 Stockholm


Följs inte ovanstående regler kommer handläggningstiden för ansökan att kraftigt förlängas vilket kan innebära att kursansökan inte hinner att handläggas i tid och den sökande missar att bli antagen till sökt kurs.
Klicka på kursansökan ovan till höger för att öppna formuläret.
När du fyllt i formuläret skriver du ut och skickar det via brev eller alternativt spar du en lokal kopia som du sedan bifogar i ett e-post meddelande.
Var noggrann med att fylla i alla fält som efterfrågas och fyller Du i för hand måste det vara läsbart - allt annat försenar handläggningen av din ansökan.