Logga in

Kurskatalog

Välj år: 2019 eller 2020

Du är inte inloggad.
Du vet väl om att du som medlem kan anmäla dig till många av kurserna direkt via internet med ditt inlogg.Fortsättningskurs Hv-Underrättelsetjänst
19 aug-30 aug
Såtenäs
Grundkurs Hv-Underrättelsetjänst
19 aug-30 aug
Såtenäs
Instruktörskonf
21 sep-22 sep
Vällinge
Instruktörskurs Handledare
14 nov-17 nov
Halmstad
Instruktörskurs Grunder del 1
27 jul-8 aug
Halmstad
9 feb-22 feb
Uppsala
30 mar-12 apr
Halmstad
19 okt-1 nov
Uppsala
Instruktörskurs Ungdomspedagogik
26 jun-28 jun
Luleå
Instruktörskurs Grunder del 2
18 nov-27 nov
Luleå
25 aug-4 sep
Ronneby
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga ( GU-F )
29 jun-12 jul
Luleå
5 okt-18 okt
Halmstad
29 jun-12 jul
Revingehed
Aircamp
15 jun-20 jun
Luleå
Vinterkurs
9 feb-16 feb
Dagsådalen
16 feb-23 feb
Dagsådalen
23 feb-2 mar
Dagsådalen
2 mar-9 mar
Dagsådalen
2 mar-9 mar
Luleå
Segelflygutbildning
4 aug-10 aug
Falköping

Kursplaner

Information och ansökan

Kursansökan


Ladda ner kursansökan här


Kursansökan via pdf kan sändas digitalt med e-post eller i pappersform med brev senast två (2) månader före kursstart.
Du får besked om Du är antagen eller ej ca fem (5) veckor före kurs.
Ansökan sänder du med e-post och skriver under med Acrobat Readers funktion för att underteckna med hjälp av BankID (eller motsvarande).
Alternativt skriver du ut ansökan och undertecknar och därefter sänder du ansökan med post till din Region.


Ansökan skall sändas enligt nedan:  • Medlemmar i FVRF sänder ansökan via den Region/Förbund där vederbörande är medlem.


  • Medlemmar i övriga frivilliga försvarsorganisationer sänder ansökan via egen organisation enligt respektive organisations rutiner.


 Respektive Region/förbund i FVRF och övriga frivilliga försvarsorganisationer ansvarar för att få eget förbands (utbgrp motsv) yttrande på ansökningsblanketten.


Efter ovanstående handläggning sänds ansökan till Flygvapenfrivilligas utbildningshandläggare på adress: kursansokning@flygvapenfrivilliga.se


Sänder du ansökan med brev ska den sändas till:

Flygvapenfrivilliga
Box 2001
103 11 Stockholm


Följs inte ovanstående regler kommer handläggningstiden för ansökan att kraftigt förlängas vilket kan innebära att kursansökan inte hinner att handläggas i tid och den sökande missar att bli antagen till sökt kurs.
Klicka på kursansökan ovan till höger för att öppna formuläret.
När du fyllt i formuläret skriver du ut och skickar det via brev eller alternativt spar du en lokal kopia som du sedan bifogar i ett e-post meddelande.
Var noggrann med att fylla i alla fält som efterfrågas och fyller Du i för hand måste det vara läsbart - allt annat försenar handläggningen av din ansökan.