Internationellt

Flygvapenfrivilliga bedriver internationellt ungdomsutbyte med Estland och Storbritannien.

 

Detta sker genom ömsesidiga studiebesök, samt att elever från Estland och Storbritannien deltar i våra utbildningar.
Naturligtvis är också svenska elever på samma sätt inbjudna att delta utomlands.

Vårt utbyte med Estland består i att besöka och delta i en vinterkurs under vecka 10, som genomförs på engelska.
På sommaren reser vi med ett ungdomslag om ca. 20 ungdomar och fyra ledare till Estland där vi deltar i en stor internationell ungdomstävling under några dagar.

Utbytet med Storbritannien genomförs på sommaren och börjar med att vi besöker Storbritannien under knappt 10 dagar, vilket bl.a. inkludera ett besök på Riat (läs mera på https://www.airtattoo.com/ ).  I slutet av augusti besöker britterna oss och deltar då bl.a i Flygvapnets stora flygdag.