Aktuellt

Sverige öppnar upp!

Uppdaterad: 2022-02-10 09:53:55 (fastnålat)

Från och med 9 februari försvinner de flesta restriktioner som införts på grund av covid-19. Men pandemin är inte över. Smittspridningen i samhället är dock fortsatt hög och tillsammans har vi ett stort ansvar att inte föra smitta vidare.

Flygvapenfrivilliga följer regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 och anpassar löpande regelverket för verksamheten. Krav om vaccinintyg är nu borttaget.

Interimsbeslut om instruktörsarvode inom frivilliga försvarsorganisationer för år 2022

Uppdaterad: 2022-01-25 10:07:02 (fastnålat)

Interimsbeslut
Instruktörsarvodet inom frivillig försvarsutbildning bestäms för 2022 till följande
summor:
- Veckoarvodet: 1 536 kronor/dygn
- Timarvode: 222 kronor/timme
Interims-beslutet gäller för tillämpning från 2022-01-01.