Logga in

Aktuellt

FVRF startar upp sin verksamhet

Uppdaterad: 2021-08-23 12:45:44 (fastnålat)

FVRF har under sensommaren genomfört 3 stycken kurser, varav 2 i mindre format och en enligt beställning.
Det som har skiljt kurserna från det vanliga är att dom genomförts på Gotland med stöd från Gotlandsgruppen och att dom genomförts på kursgård istället för på flottilj.

Klicka på rubrik för att läsa mer.

Senarelagd utbildning UPPDATERING.

Uppdaterad: 2021-08-23 11:56:53

2021-05-05

Med anledning av förlängningen av Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer och Försvarsmaktens direktivför att bromsa den fortsatta smittspridningen av covid-19 i samhället, bedömer Flygvapenfrivilligas Riksförbund att förutsättningar inte längre föreligger för att genomföra de för sommaren planerade ungdomsverksamheterna. Den främsta begränsningen utgörs av förbudet att övernatta i samband med lägerverksamhet.


KLICKA PÅ RUBRIKEN FÖR MER INFO

Senarelagd utbildning inom Flygvapenfrivilliga 2021

Uppdaterad: 2021-05-05 12:59:16

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer för att bromsa den fortsatt stora smittspridningen av covid-19 i samhället, har Flygvapenfrivilliga beslutat att ställa in all verksamhet under första kvartalet 2021 som innefattar fysiska möten med mer än åtta personer. FVRF regioner och förbund bör om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. Möten och resor i övrigt ska minskas ner till ett minimum och arbete ska som huvudregel ske från hemmet.

Klicka på rubriken för mer information.