Aktuellt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Uppdaterad: 2022-12-21 08:38:16

Detta mycket turbulenta år 2022 är snart till ända. Det inleddes med nedstängning, på grund av covid-19, och verksamheten präglades av omplanering och inställda kurser. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kunde även, krig i vår närhet, läggas till summan av elände. Just nu upplever vi mycket högt söktryck till i stort sätt alla våra utbildningar, i synnerhet inom vårt huvudmannaskapsområde instruktörstjänst. FVRF har ökat medlemsantalet med drygt 1000 medlemmar. I skrivande stund har vi över 4000 medlemmar som vill vara med och bidra till Totalförsvaret.
Flygvapenfrivilliga tillönskar alla i totalförsvaret en välförtjänt och förhoppningsvis vilsam julledighet. Vi ägnar också det hårt prövade folket i vårt grannland Ukraina en extra tanke denna jul.

Klara, färdiga ...

Uppdaterad: 2022-10-24 21:09:45

Klara, färdiga ...
Vet du vad du ska göra om vardagen vänds upp och ned? I en kris blir många saker vi tar för givna plötsligt problem som måste lösas. Att göra ingenting är egentligen inte ett alternativ: ingen vill frysa eller svälta.
Just nu genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kampanjen ”16-årsuppdraget”. Ni hittar kampanjen här: https://www.msb.se/sv/klara-fardiga
Kampanjens form är ett ljuddrama där lyssnaren får följa en händelseutveckling, en kris som uppstår och utvecklas, vilka förmågor krisen sätter tryck på och insikt om att hur vi agerar spelar roll både för oss själva och för andra. Ljuddramat är uppdelat i fem avsnitt. Efter varje avsnitt följer ett eftersnack där expert från MSB berättar mer om situationen som uppstått i berättelsen samt ger handfasta tips.