SOMMARKURs

 

Syftet med Flygvapenfrivilligas sommarkurs är att ge deltagarna upplevelser och kunskaper om verksamheter inom Försvarsmakten och framförallt Flygvapnet. Kursen genomförs på någon av Flygvapnets förband. Under ca. två veckor varvas teori med praktiska utbildningsmoment, studiebesök, förevisningar och verksamhet utomhus. Utbildningen innehåller bl.a. skjututbildning, flygning, förläggningstjänst (bo i militärtält), exercis, sjukvård, idrott, kunskap om Flygvapnet och mycket mer.

Ansökningsfönstret öppnar veckan före jul!

Grundkrav för att kunna söka:

  • Svensk medborgare.
  • Kunna simma 200 meter.
  • Fylla lägst 15 år under kalenderåret och högst 20 år vid kursstart.
  • Har inte tidigare genomfört Sommar- eller Grundkurs inom Flygvapenfrivilliga.
  • Fullt frisk (detta så att eleven kan delta i kursens alla moment). 

I dokumentet "Vad gör jag på en Sommarkurs i Flygvapnet?" får du lite mer information om vad som händer på våra sommarkurser.

Se även filmen FVRF Sommarkurs. Klicka här för att visa filmen.

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

Information och ansökan