Överbefälhavarens dagorder

Publicerad: den 11 mars 2024

Soldater & Sjömän, medarbetare och frivilliga;

Sverige är nu fullvärdig medlem i försvarsalliansen Nato. 

För Försvarsmakten och dig som soldat, sjöman, medarbetare eller frivillig innebär det en stor förändring av vårt uppdrag. Nu ska vi som solidarisk medlem försvara både Sverige och våra allierade. Det innebär också att försvaret av Sverige börjar vid Natos gemensamma gräns. 

Vi är från första stund en del av Natos avskräckning, det kollektiva försvaret och en självklar del i Natos gemensamma försvarsplanering. Men vi är bara i början på en omfattande integrationsprocess som kommer ta ett antal år. Det handlar om anpassning av utbildningar, övningsverksamhet och långsiktig utveckling. 

Allt detta kommer kräva tid och hårt arbete. Samtidigt - det mest efterfrågade från Natos medlemsländer - är starka och uthålliga nationella försvar. De nationella försvarsansträngningarna är de byggstenar som ger en robust och avskräckande militärallians. Försvarsmaktens ansvar är därför att skapa personellt och materiellt uppfyllda, samtränade och omedelbart insatsberedda krigsförband. 

Den uppgiften är inte tidsbunden. Den är evig. 

Sveriges medlemskap i Nato ökar vår säkerhet och det ökar Natos säkerhet - inte minst i dess norra flank - vårt närområde. Vi kan också konstatera att efter vårt medlemskap är alla demokratier runt Östersjön samlade i en och samma försvarsallians. Det är den största säkerhets- och försvarspolitiska förändringen för Sverige på 200 år. Vi står nu axel mot axel med våra kolleger - allierade - från 31 länder. 

Vårt uppdrag från och med nu lyder: 

"Vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer."

Micael Bydén

General