Beredskapsveckan

Publicerad: den 7 oktober 2023

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag!

För mer information klicka här .