Glad sommar!

Publicerad: den 7 oktober 2023

Vänner!

Värme och sol har de senaste veckorna påmint oss om att sommaren står för dörren på riktigt. Semestern är en tid då de flesta varvar ner och ägnar sig åt familj och återhämtande verksamheter.

Men för många av FVRF-medlemmar handlar det om årets högsäsong där många av oss engagerar sig med kurser och utbildningar.

Under våren har arbetet med att bygga upp förstärkningsgrupper till de civila beredskapsflygplatserna påbörjats. Vi har idag avtal med Örebro och Västerås och hoppas på en expansion inom området med avtal över hela landet.

Planeringen inför vårens och sommarens verksamhet har kantats av friktioner. Flygvapnets egen tillväxt och anpassade beredskap har begränsat möjligheterna för flottiljerna att lämna det stöd som är nödvändigt för vår verksamhets genomförande.

Jag är väldigt glad och stolt över all den verksamhet som kommer till stånd. Ingenting gör sig själv, allting kräver planering och förberedelser.

Ett stort engagemang, en obändig vilja och ett gott humör visar sig kunna åstadkomma väldigt mycket med små medel. Det är just detta som är frivillighetens styrka, och den skulle förtjäna så mycket mer uppskattning.

Vi kommer att genomföra välfyllda sommarkurser, Hv und och instruktörskurser. Välutbildade instruktörer, underrättelsesoldater och ungdomar kommer att gå ut i samhället och utgöra en betydelsefull komponent i Sveriges folkförsvar. Tillsammans gör vi Sverige starkare!

Tack för ditt engagemang och ditt deltagande!

Med tillönskan om en glad midsommar följt av en spännande och aktiv sommar.

Lennart Thomsen

Generalsekreterare