GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Publicerad: den 21 december 2022

Detta mycket turbulenta år 2022 är snart till ända. Det inleddes med nedstängning, på grund av covid-19, och verksamheten präglades av omplanering och inställda kurser. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kunde även, krig i vår närhet, läggas till summan av elände. Just nu upplever vi mycket högt söktryck till i stort sätt alla våra utbildningar, i synnerhet inom vårt huvudmannaskapsområde instruktörstjänst. FVRF har ökat medlemsantalet med drygt 1000 medlemmar. I skrivande stund har vi över 4000 medlemmar som vill vara med och bidra till Totalförsvaret.

Flygvapenfrivilliga tillönskar alla i totalförsvaret en välförtjänt och förhoppningsvis vilsam julledighet. Vi ägnar också det hårt prövade folket i vårt grannland Ukraina en extra tanke denna jul.