God Jul & Gott Nytt År!

Publicerad: den 20 december 2023

Vänner!

Julen står för dörren liksom byte på GS stolen. När jag blickar bakåt på de tre gånga åren har det varit en fantastiskt rolig och spännande tid, men med en del utmaningar också, men det triggar ju en gammal överste.

Efter ett intensivt arbete står vi nu med en plan för verksamheten 2024 som slår nya rekord på instruktörssidan med totalt sex IKG 1 o 2, där alla kurser har utökats till 20 elevplatser. Flygstaben planerar att komma igång med rekrytering av X-befattningar under andra halvåret, där vi skall stödja. Vi har ett uppdrag på att genomföra 2 GUF:ar. Flygstaben har även indikerat ett ökat intresse för ungdomsverksamheten för att kunna möta framtida rekryteringsmål.  Vi har blivit medlemmar på ”prov” i IACE vilket är ännu ett steg i rätt riktning. På den civila sidan och våra uppdrag mot MSB ser planeringen för förstärkningsgrupper mot beredskapsflygplatser ut att ha landat in väl, med positiva underhandsbesked. Det finns dessutom flera intressanta utvecklingsprojekt på idéstadiet. Sammanfattningsvis kan 2024 bli FVRF starkaste år i modern tid, glädjande men också utmanande.

Jag lämnar nu över till Johan Törnqvist som GS vid årsskiftet, det känns både tryggt och stabilt. Men jag kommer att finnas i ”kulissen” ett litet tag till för att vid behov kunna stödja vid övergången.

Det är med en bra känsla jag lämnar, med många positiva intryck och minnen. Jag lämnar också med en enorm stolthet över vad kansliet med stöd av styrelserna har lyckats åstadkomma från det mycket besvärliga läge vi befann oss i höstas till där vi står nu. Det finns en del ”processknutar” kvar att lösa upp och nya kommer säkert att uppstå. Men jag känner mig helt säker på att organisationen kommer att, med samlade krafter, reda ut dessa. För en sak har jag lärt mig under de här 3 åren, det är bara tillsammans vi är starka!

Med bästa lyckönskningar för framtiden lämnar jag er med ett stort tack och tillönskar er alla en God Jul och ett Gott nytt År!

Mvh, 

Lennart Thomsen