International Air Cadet Exchange Association, IACEA.

Publicerad: den 16 oktober 2023

Vi kan med glädje meddela att Flygvapenfrivilliga har blivit nominerade och antagna till det första steget mot ett fullt medlemskap i IACEA vid den årliga konferensen, som i år gick av stapeln i Las Vegas, med deltagare från hela världen. Provanställd medlemskap, kan liknas vid ett medlemskap på prov under två, som löpande utvärderas. Detta projekt möjliggjordes genom det fina bilaterala samarbetet som förgått mellan Storbritanniens RAF Air Cadets och Sveriges Flygvapenfrivilliga under perioden 2016 och till dags datum.

Sverige har tidigare varit medlem i IACE, men valde att lämna organisationen för ca 20 år sedan. Nu är tiden åter mogen för att ta klivet i detta samarbete.

Vi är mycket stolta och tacksamma. Ett extra stort tack riktas till Royal Air Force Air Cadets och Svenska Flygvapnet vars stöd i denna process varit helt avgörande.

Läs mer på: www.iacea.com