Logga in

Kurs avseende befattningar för frivilliga i FV krigsförband

Publicerad: den 28 oktober 2019

Försvarsmakten planerar för att tillföra befattningar för frivilliga i FV krigsförband.
Nuvarande planering visar att betydande del av ansvaret för att rekrytera och utbilda denna personal kommer att ges till FVRF regioner. 
I syfte att förbereda för dessa uppgifter kallas företrädare för FVRF regioner och Markstridsförbundet till möte vid HvSS den 27 till 28 oktober