Nu ska 110 000 svenska ungdomar göra sin plikt.

Publicerad: den 10 januari 2024

Innan jul fick alla som ska svara på mönstringsunderlaget en informationsbroschyr hemskickad. Det rör sig om cirka 110 000 ungdomar födda 2006. Broschyren innehåller information om mönstringsunderlaget, mönstringen, grundutbildning med värnplikt samt rätten att vara vapenfri och är en del av myndighetens informationsuppdrag.

Informationsuppdraget innebär att Plikt- och prövningsverket har ett särskilt ansvar för att information om innebörden av lagen om totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på mönstringsunderlaget. 

Utifrån svaren på mönstringsunderlaget väljer Plikt- och prövningsverket ut de cirka 28 000 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt och kallar dem till mönstring. Besked om man kallas till mönstring eller inte skickas ut i mars. Mönstringen för denna årskull startar i slutet av maj 2024 och pågår till april 2025.

För de som inte blir kallade till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan eller att engagera sig i en frivillig försvarsorganisation. Det är cirka 8 000 utbildningsplatser som ska fyllas av både de som kallas till mönstring och de som gör en egen ansökan. 

Mer information hittar du på www.pliktverket.se.