Logga in

Senarelagd utbildning inom Flygvapenfrivilliga 2021

Publicerad: den 5 maj 2021

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer för att bromsa den fortsatt stora smittspridningen av covid-19 i samhället, har Flygvapenfrivilliga beslutat att ställa in all verksamhet under första kvartalet 2021 som innefattar fysiska möten med mer än åtta personer. FVRF regioner och förbund bör om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. Möten och resor i övrigt ska minskas ner till ett minimum och arbete ska som huvudregel ske från hemmet.

 

Flygvapenfrivilligas centrala kurser kommer att omplaneras för genomförande efter den 30/4.

För den regionala ungdomsverksamheten inom Flygvapenfrivilliga, innebär det att all terminsbunden utbildning fram till 31/3 inte kommer att genomföras. Det innebär bland annat att vinterkurserna som är planerade att genomföras i Vidsel utgår.

 

Målet är att, när läget så tillåter, omedelbart återgå till ordinarie verksamhet. Då ändringar kan komma att ske med på kort varsel kommer information om fortsatt verksamhet att presenteras löpande på www.Flygvapenfrivilliga.se.

 

Flygvapenfrivilligas centrala och regionala kurskataloger kommer uppdateras.