FVRF startar upp sin verksamhet

Publicerad: den 19 november 2021

Grundkurs HV Und och dess fortsättningskurs genomfördes på Fårökursgård och i dess omgivningar, under en period i mitten av Juli med gott resultat, kursen och platsen var uppskattad av både kursledning och deltagare.

Under tidig Augusti genomfördes en IK G del 1 på samma ställe och vi fick då 19 deltagare godkända från olika FFO som nu har möjlighet att gå vidare i sin resa mot instruktör.

Just i detta nu pågår en instruktörskurs grunder del 2 på F17 i Kallinge med något färre deltagarre än vanligt.

FVRF planerar att under en längre period i höst, genomföra en "Instruktörskola" på Fårö.
Detta för att "ta igen" lite av den verksamhet som tidigare fått flyttas, då restriktioner gjort det svårt att genomföra.


Vi kommer att genomföra:  Instruktörskurs ungdomspedagogik, Instruktörskurs grunder del 1 och del 2, Instruktörskurs uppgradering och kurschefskurs.

Där utöver kommer vi att passa på att genomföra instruktörskonferensen och FVRFs egna planeringsdagar för kurscheferna 2022.

Har du som instruktör inte anmält dig till konferensen så kolla din mail och ansök.

Har man inte kollat över 2022 kurserna kan man göra det och anmäla sig för tjänstgöring eller deltagande som elev på dessa.

Allt finns på FVRF hemsida under utbildning/kurskatalog.

Vi ses på Fårö