Sverige öppnar upp!

Publicerad: den 10 februari 2022

Från och med 9 februari försvinner de flesta restriktioner som införts på grund av covid-19. Men pandemin är inte över. Smittspridningen i samhället är dock fortsatt hög och tillsammans har vi ett stort ansvar att inte föra smitta vidare.

Flygvapenfrivilliga följer regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 och anpassar löpande regelverket för verksamheten. Krav om vaccinintyg är nu borttaget.  

Flygvapenfrivilliga rekommenderar därför att alla som erbjuds vaccin, ska vaccinera sig, för sin egen och sina medmänniskors säkerhet samt för samhällets.

Inför varje kurs skall även fortsättningsvis riskanalys upprättas. Analysen skall ligga till grund för anpassningar enligt Folkhälsomyndighetens och Försvarsmaktens beslut och riktlinjer. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet.

Stockholm den 9 februari 2022

Lennart Thomsen 

Generalsekreterare Flygvapenfrivilliga