Välkommen Johan Törnqvist!

Publicerad: den 10 januari 2024

Flygvapenfrivilligas Riksförbund hälsar Johan Törnqvist välkommen som ny generalsekreterare från den 1 januari 2024. 

Johan är överstelöjtnant i Flygvapnet och har en bakgrund som flygnavigatör och telekrigsoperatör vid F 16 och F 21. Han har mångårig erfarenhet av befattningar i Högkvarteret och var ställföreträdande förbandschef för FM02, insatsen med Tp84 i Mali 2017-2018.

Johan är nyligen hemkommen efter 4 år som Försvarsattaché i Indien och Afghanistan och tjänstgjorde fram till årsskiftet vid Flygstaben.

Vi hälsar Johan Törnqvist varmt välkommen till oss på Flygvapenfrivilliga!