Vänner, sommaren står inför dörren!

Publicerad: den 5 september 2022

För somliga innebär sommaren vila och avkoppling, men för andra innebär sommaren aktiviteter i alla dess tidigare. Många av våra medlemmar har sin högsäsong nu med sommarkurser, segelflygläger, internationella utbyten och även en GUF. För första gången sedan pandemin bröt ut kan vi äntligen genomföra alla planerade aktiviteter utan inskränkningar. Saker vi tagit för givet att bli plötsligt fantastiskt uppenbara då de inte av olika anledningar tagits ifrån oss. T ex möjligheten att vara och göra det man vill.

Vi fyller 60 år vilket vi nyligen uppmärksammat med ett jubileumsfirande på F7. 60 år av verksamheter syftande till i första hand stödja Flygvapnet men även hemvärnet och totalförsvaret. Vi har anledning att vara stolta över vår historia! Vi går som föreningen starka in i kommande 60 år, till stora delar av örutsägbar, men spännande och utmanande.

Vår verksamhet känns i nuläget mer än någonsin, med ett krig som rasar i Europa. Den ryska invasionen av Ukraina har gjort oss smärtsamt påminda om det yttersta syftet till varför vi finns till. En stark försvarsvilja och ett folkligt förankrat försvar utgör ett grundfundament för ett starkt demokrati och ett motståndskraftigt samhälle. Där kan vi alla bidra oavsett hur många eller få aktiviteter vi engagerar oss i. Vi kan bidra till att sprida information om vårt totalförsvar bland våra familjer, släktingar och vänner.

Jag tackar är för det gångna halvåret, och ser fram mot det kommande.

Jag vill också passa på att tillönska är en skön, vare sig den är vilsam eller aktiv, sommar!

Lennart Thomsen

Generalsekreterare