Vårhälsning!

Publicerad: den 2 maj 2023

Våren är det demokratiska föreningslivets finaste tid. Det är då alla årsmöten genomförs! Alla FVRF:s regioner har nu genomfört sina årsmöten och vi passar på att gratulera alla nyvalda delegater och tacka dem som lämnat sina uppdrag.

Nedan återges en förkortad form av FVRF's årsberättelse med några aktuella kommentarer.

Verksamhetsåret 2022 har präglats av en ”återstart” efter pandemins restriktioner. Men återstarten har till delar försvårats av de begränsningar i stödet som Försvarsmakten har kunnat lämna, som en följd av beredskapsanpassningar och egen förmågetillväxt. Det ökade intresset för den frivilliga försvarsverksamheten har tydligt avspeglats i intresset för FVRF som ökat sitt medlemsantal med nästan 800 medlemmar till drygt 4,000 registrerade medlemmar.

Det är olyckligt när den ökade efterfrågan från våra medlemmar i realiteten möts av en minskad förmåga från Flygvapnet att stödja den. Här får vi tillsammans försöka få till fungerande och hållbara lösningar. Utmaningen späds på ytterligare då våra uppdragsmedel också har reducerats relativt 2022.

I juni förra året firade FVRF 60 år som förbund med ett storslaget jubileum på F 7 i Såtenäs. 60 år då vi ständigt har varit ”på tårna” och aldrig tagit någon ”strategisk time out.”

Högkvarteret fattade under 2021 beslut om att utbildning mot X-befattningar skulle påbörjas under 2022, men av olika skäl har starten skjutits till början av 2023. Detta arbete inleddes också i bästa anda och armkrok, men har nu bromsats in något. Flaskhalsen i nuläget är flottiljernas förmåga och kapacitet att genomföra säkerhetsprövningar.

FVRF har även bidragit i flygflottiljernas dagliga verksamhet, främst genom våra instruktörer. Ungdomsverksamheten som genomförts har förutom att den gett många ungdomar en meningsfull fritid också bidragit till Försvarsmaktens rekrytering genom ungdomarnas utbildning och kunskaper om Försvarsmaktens och Flygvapnets verksamhet. Ungdomarnas fortsatta informationsarbete, framför allt i gymnasieskolor, bedöms fortsatt också tillföra Flygvapnet en ökad rekryteringsbas.

Under våren 2023 har vi startat upp ett arbete med att försöka möta behovet av förstärkningsresurser till landets beredskapsflygplatser. Mer om detta uppdrag följer. 

Lennart Thomsen, Generalsekreterare