VÅRT UPPDRAG

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) är precis som övriga frivilliga försvarsorganisationer, en självständig, ideell, allmännyttig förening som har tillkommit på medlemmarnas eget initiativ. Vi är partipolitiskt obundna och fristående i förhållande till övriga frivilliga försvarsorganisationer och till Försvarsmakten. Organisationens verksamhet bygger på medlemmarnas egna insatser och styrs genom beslut som fattas av medlemmarna själva i föreningsdemokratisk ordning.

 

FVRF erbjuder utbildning för kvinnor och män från 15 år och uppåt. Vi erbjuder verksamhet både för dig som gjort värnplikten och för dig som saknar tidigare militär erfarenhet.

All vår verksamhet syftar till att stödja det svenska totalförsvaret med tyngdpunkt på Försvarsmaktens uppgifter i allmänhet och Flygvapnet i synnerhet. Eftersom totalförsvarets behov är under konstant förändring är även vårt kursutbud dynamiskt. Vi är en väl anpassad frivilligorganisation som kan erbjuda en bred palett av utbildningar som svarar mot de kompetenser våra uppdragsgivare efterfrågar.

Beroende på din ålder och din civila och militära bakgrund har du flera olika möjligheter att utvecklas inom vår organisation.

Vi behöver vuxna inom vår ungdoms- och vuxenverksamhet, vi behöver fler som vill jobba i den regionala verksamheten eller i styrelsen. Vi behöver också fler som kan delta i information-och rekryteringsarbetet.

Hos oss kan du erhålla spännande kompetenser inom flygvapnets-eller hemvärnets krigsorganisation. Du kan också kompletteringsutbilda dig för att öka dina befintliga militära kunskaper, gå ledarskapsutbildningar eller bli instruktör. Kanske vill du bara vara medlem i en organisation där du får möjlighet att hålla dig uppdaterad om försvarsfrågor.

För dig som är mellan 15 och 20 år har vi en bred ungdomsverksamhet med många spännande kurser. Vill du veta mer om ungdomsutbildning, klicka här.

Möjligheterna är många, valet är ditt och tillsammans hittar vi lösningar. 

Idag är Försvarsmakten en helhet och även de som gjort värnplikten i Armén eller Marinen är välkomna att delta i Flygvapenfrivilligas utbildningar.

Alla kurser är frivilliga och du väljer själv hur mycket du vill utbilda dig. Kurser, utbildningar och resor är kostnadsfria.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning vid all vår verksamhet. Idag är ca 30% av organisationens medlemmar kvinnor.

FVRF har av HKV tilldelats ett särskilt ansvar för områdena instruktörstjänst och flygbastjänst. Det ansvaret benämns huvudmannaskap. Vilket innebär att det är de områden där vi företräder övriga frivilliga försvarsorganisationer och där vi  ansvarar för utbildning, uppföljning och utveckling.

All verksamhet i Flygvapenfrivilliga baseras på respekten för människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, sexuell läggning eller etniskt ursprung. Alla vi som är medlemmar i Flygvapenfrivilliga respekterar detta förhållningssätt. 

Vill du bli medlem hos oss, klicka här.