Flygvapnet behöver dig!

Frivillig i Flygvapnet

Nu rekrytera och utbildar vi mot kommande frivilligbefattningar i Flygvapnets krigsorganisation.
Befattningarna innebär att man tecknar ett frivilligt avtal med någon av flygvapnets organisationsenheter (Flottiljer) där man förbinder sig att delta i årligen återkommande övningsverksamhet samt i händelse av beredskapshöjning förbinder sig att bli inkallad för tjänstgöring i sin befattning i krigsorganisationen. Om du inte har genomfört värnplikt kommer du få genomföra en GU-F, dvs en Grundläggande soldatutbildning för frivilliga. Har du genomfört värnplikt anger du detta i din intresseanmälan.

Skicka in din intresseanmälan här

Önskar du ansöka om medlemskap i FVRF klicka här

 

 


Mer information

Befattningarna innebär att man tecknar ett frivilligt avtal med någon av flygvapnets organisationsenheter (Flottiljer) där man förbinder sig att delta i årligen återkommande övningsverksamhet samt i händelse av beredskapshöjning förbinder sig att bli inkallad för tjänstgöring i sin befattning i krigsorganisationen.
Övningsverksamheten man tecknar avtal för att omfatta åtta till tio dagar per år, tidpunkten för när dessa övningar sker fastställs av Försvarsmakten. Som Frivillig i krigsorganisationen är man skyldig att delta i sina avtalsdagar.
Avtalet kan i fredstid sägas upp av den enskilde eller av krigsförbandet men vid beredskapshöjning är att löpande avtalsförbundet med tjänstgöringsplikt och kan därmed inte sägas upp av enskild befattningshavare.  

Kommande befattningar är;

  • Stabassistenter
  • Sjuktransportsoldater
  • Fordonsförare
  • Hundtjänstinstruktörer
  • Trossoldater

Fler befattningar kommer att aktiveras på längre sikt, dessa kommer publiceras när dessa är aktuella.
Du som nu sökt är en ovärderlig resurs, vi vill dock informera om att vi just nu väntar på att flygvapnet ska lösa ett par administrativa hinder, dessa är en flaskhals som uppstått gällande säkerhetsintervjuer och registerkontroll samt hanteringen av utbildningsavtal.  Med insikt om hur stora resurs det är att så många visa intresse för frivilligbefattningar ökar trycket på myndigheten att lösa sina administrativa hinder så fort som möjligt, frivilligorganisationerna har sina pusselbitar på plats för att börja producera specialister till krigsorganisationen.


Vad innebär i korthet ovan nämnda befattningar


Stabsassistent, den mest efterfrågade befattningen av flottiljerna
.

Denna uppgift innebär att man tjänstgör i någon av flygvapnet staber där man hjälper till med alla rörande ledningsstöd, det kan vara allt från att föra lägeskartor till att se till att all administration hanteras på ett effektivt sätt till att vara behjälplig med kommunikation såväl internt som externt. Man jobbar som stabsassistent i ett arbetslag med andra stabsassistenter och i nära samarbete med andra specialister och staben såväl som med enhetens befäl och officerare.
Utbildningen genomförs av Svensk Lottakåren efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Sjuktransportsoldat, ambulansen på krigsflygbasen.

Denna uppgift är att framföra sjuktransportfordon på flygvapnets krigsflygbaser.
Fordonen kan vara allt från det som kallas CASEVAC transportfordon för skadade eller MEDIVAC som är kvalificerad sjuktransport av skadade (ambulans)
Utbildningen omfattar en sjukvårdsutbildning som ger dig goda kvalifikationer i omhändertagande av skadat till förarutbildning på olika typer som används för transport av skada.
Du ingår i en sjukvårdsgrupp som förutom sjuktransportsoldater inkluderar sjukvårdare, sjuksköterskor och i vissa fältläkare. Utbildning sker avseende sjukvård för Försvarsutbildarna och fordonsutbildning i Svenska Bilkårens Riksförbund, innan befattningsutbildning har man genomgått Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Fordonsförare , stort och tungt eller lätt och smidigt.

Frivilliga fordonsförare kör allt ifrån tunga fordon med sista till lättare fordon för tex personaltransport.
Man får utbildning på ett begränsat antal fordon utifrån det behov som krigsförbanden har, det kan vara allt från tungtransport till specialfordon, bandvagnar eller mindre fordon som transporterar personliga. Uttagning till de olika uppgifterna sker av det förband man placeras på och utifrån behovsförbandet har behörighet på olika fordonstyper. Förarutbildning sker vid Bilkårens Riksförbunds utbildningar efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Hundtjänstinstruktör, kan det mesta om våra fyrbenta soldater

Hundtjänstinstruktören är sakkunnig i det mesta som rör förbandets hundar, dess skötsel och arbetet med att patrullera flygvapnets anläggningar och områden. Hundförarna kommer ur värnpliktspersonalen och som hundtjänstinstruktör har du koll på allt ifrån hundarnas dagsform till foder och tillbehör och du är också behjälplig att planera och vid genomförande av olika övningar för att bibehålla och utveckla hundarnas förmåga att hitta och påvisa var vi har oönskad aktivitet kring förbandens känsliga verksamhet. Utbildning till hundtjänstinstruktör genomförs av Svenska Brukshundklubben efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Trossoldat, logistik i stort och smått

Trossoldaten ingår i logistikkedjan som säkerställer att våra krigsförband har rätt saker i rätt tid på rätt plats. Logistiken handlar om att all ammunition, materiel, utrustning och förplägnad (mat) skall nå ända ut till soldaten där denna löser sin uppgift. Detta är en helt vital tjänst för att förbanden ska kunna lösa sin uppgift med obegränsad uthållighet. I denna tjänst ingår du i något av alla olika arbetslag som spelar en oerhört viktig roll för all annan verksamhet. Utbildning till trossoldat genomförs i samarbete mellan Flygvapenfrivilligas Riksförbund och Svenska Bilkåren efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 För mer information och frågor maila till xbef@fvrf.se