Flygvapnet behöver dig!

Rekrytering För genomförande av utbildning 2023

 

Flygvapnet rekryterar  frivilligpersonal.

Arbetet med att rekrytera personal till förbanden har startat och kommer under 2023 att öka i omfattning.

Rekryteringen sker mot befattningar som prioriteras av flygvapnet .

Under 2023 kommer det att bedrivas utbildning mot följande Flottiljer och dess geografiska område.

 

F21 Luleå                                   Introduktionsutbildning vecka 3                           Grundkurs vecka 16

F21 söker inför 2023 följande befattningar:

Frivillig Fordonsförare

Frivillig Tross soldat                                                  INSTÄLLD

Frivillig Stabsassistent

Frivillig Stabsassistent tillhörande HKP flottiljen 1.Hkpskv (med placering på F21)

 

HKPFLJ Linköping                       Introduktionskurs vecka 37                                      Grundkurs v 45 

HKPFLJ söker inför 2023 följande befattningar:

Frivillig Gruppbefäl Tross/logistik

Frivillig Tross soldat

 

F16 Uppsala                                   Introduktionskurs vecka 5                                    Grundkurs vecka 15

F16 söker inför 2023 följande befattningar:

frivillig Hundtjänstinstruktör

Frivillig Stabsassistent                                                  GENOMFÖRD

Frivillig tross soldat.

 

F17 Ronneby                                    Introduktionskurs vecka 5                                   Grundkurs vecka 24

F17 söker inför 2023 följande befattningar:

Frivillig Stabsassistent

Frivillig Tross soldat                                                    INSTÄLLD 

Frivillig Hundtjänstinstruktör

Frivillig Stabsassistent tillhörande HKP flottiljen (placerade 3.Hkpskv F17)

 

F7 Såtenäs                                        Introduktionsutbildning vecka 15                       Grundkurs vecka 36

F7 söker inför 2023 följande befattningar:

Frivillig Tross soldat                                                    INSTÄLLD

Frivillig Stabsassistent

 

Frivillig befattningarna är en viktig del av att bygga upp Sveriges försvarsmakts förmågor,  både i fred och krig.

  • Du som söker är mellan 18 och 52 år, svensk medborgare, fullt frisk och med god kondition. (Rek 2 km 11.30 min plan mark)
  • Du godkänner att säkerhetskontroll genomförs.  (RK + säkerhetsintervju).
  • Du bor i eller i anslutning till det geografiska område som Flottiljen/befattningen är placerad.

 

Utbildningsgång.

Introduktionskurs Flygvapnet (två-tre dagar) Presentation av befattningar samt mer om Flygvapnets organisation.,  Säkerhetsintervju genomförs.

Grundkurs Flygvapnet (två-tre dagar) Avtal tecknas för de som kommer tas ut till fortsatt utbildning. 

Grundläggande utbildning Frivilligpersonal, GU-F (14 dagar) Detta är en grundläggande soldatutbildning med vapentjänst. (efter genomförd och godkänd GU-F kommer krigsplacering ske).

Befattnings utbildning : Denna utbildning sker efter grundutbildningen och riktar in dig mot den befattning du sökt, längden på utbildningen skiftar. 

Du kommer teckna avtal om övning/tjänstgöring med ditt krigsförband på upp till ett par veckor om året, utöver det är du givetvis i beredskap om förbandet behöver göra någon insats eller mobiliseras och kommer då att bli inkallad för tjänstgöring.

Befattningen kan erbjuda vidareutbildning och befordringsutbildning efter visad lämplighet och förbandens behov.

För dig som har tidigare militärutbildning, och eller är utbildad i de befattningar som nu finns att söka, kommer man att vid skrivande av utbildningsplan kunna tillgodogöra sig hela eller delar av tidigare genomförd utbildning. 

Ansökan

INTRO FLYGVAPNET v.3 20 jan-22 jan Luleå Ansök här
INTRO FLYGVAPNET v.5 3 feb-5 feb Uppsala Ansök här
INTRO FLYGVAPNET v.5 3 feb-5 feb Ronneby Ansök här
INTRO FLYGVAPNET v.15 14 apr-16 apr Såtenäs Ansök här
INTRO FLYGVAPNET v.37 15 sep-17 sep Linköping Ansök här
Information och ansökan

 

Befattningar

Idag finns alltså följande befattningar.

  • Stabsassistent
  • Fordonsförare
  • Hundtjänstbiträde
  • Tross soldat

Samtliga befattningar har samma utbildningsgång som den som beskrivs ovan, (Intro, Grundkurs och GU-F sedan befattningsutbildning).

Information om  befattningar kommer löpande uppdateras och publiceras på denna sida.

Rickard Törnstråle

C UTB Flygvapenfrivilliga