Flygvapnet behöver dig!

Nu rekryterar och utbildar vi mot kommande frivilligbefattningar i Flygvapnets krigsorganisation. Befattningarna innebär att man tecknar ett frivilligavtal med någon av Flygvapnets organisationsenheter, (Flygflottiljer). Om du inte har genomfört värnplikt (VPL) kommer du att få genomföra en GU-F, dvs en Grundläggande soldatutbildning för frivilliga. 

  

BEHÖRIGHETSKRAV

Du ska:

  • ha fyllt 18 år.
  • vara svensk medborgare. 
  • vara folkbokförd i Sverige.

 Kontakta oss på xbef@fvrf.se för mer information eller skicka in intresseanmälan genom att klicka på nedanstående länk.

Skicka in din intresseanmälan här

 

Befattningarna är:

Stabsassistent, den mest efterfrågade befattningen av flottiljerna .

Denna uppgift innebär att man tjänstgör i någon av Flygvapnets staber där man hjälper till med alla rörande ledningsstöd. Det kan vara allt från att föra lägeskartor till att se till att all administration hanteras på ett effektivt sätt, till att vara behjälplig med kommunikation, såväl internt som externt. Man ingår i ett arbetslag med andra stabsassistenter och arbetar i nära samarbete med andra specialister.

Utbildning till stabsassistent genomförs av Svenska Lottakåren efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Fordonsförare , stort och tungt eller lätt och smidigt.

Frivilliga fordonsförare kör allt ifrån tunga till lättare fordon för tex. personaltransport. Man får utbildning på ett begränsat antal fordon utifrån det behov som finns som kan vara allt från tunga transporter till specialfordon, bandvagnar eller mindre fordon. 

Utbildning till fordonsförare genomförs av Bilkårens Riksförbunds efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Hundtjänstinstruktör, kan det mesta om våra fyrbenta soldater.

Hundtjänstinstruktören är sakkunnig i det mesta som rör förbandets hundar. Man är också behjälplig att planera och delta vid genomförande av olika övningar för att bibehålla och utveckla hundarnas förmåga.

Utbildning till hundtjänstinstruktör genomförs av Svenska Brukshundklubben efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.

 

Trossoldat, logistik i stort och smått.

Trossoldaten ingår i logistikkedjan som säkerställer att våra krigsförband har rätt saker i rätt tid på rätt plats. Logistiken handlar om att all ammunition, materiel, utrustning och förplägnad (mat) skall nå ända ut till soldaten. I denna tjänst ingår du i ett arbetslag som spelar en oerhört viktig roll för all annan verksamhet.

Utbildning till trossoldat genomförs i samarbete mellan Flygvapenfrivilligas Riksförbund och Svenska Bilkåren efter fullgjord Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F.