Logga in

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Kursens syfte
GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Kursens mål
Efter kursen ska du kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Kursbeskrivning
För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

Kursen präglas av högt tempo och kan uppfattas som fysiskt och psykiskt ansträngande.

Kursen innehåller sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om t.ex. soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Kursen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under kursen.

Utbildningsplan och utbildningsavtal
För att kunna genomföra GU-F krävs det att du har har upprättat en Utbildningsplan tillsammans med den frivilliga försvarsorganisation du är medlem i samt tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed genomgått en säkerhetsprövningsintervju inklusive registerkontroll.

För mer information om den befattning du är intresserad av kontakta ansvarig frivillig försvarsorganisation för mer information samt hur du gör en intresseanmälan.

Särskilda förkunskaper
Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik. Du ska ha tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten.

Under 2021 tillämpas MR regionerna som antagnings område för genomförande av respektive GU-F (detta på grund av covid-19).

Vilket gör att man måste veta vilka GU-F som genomförs var i landet.

FVRF genomför två GU-F under sommaren, dessa går i MRS  på P7 Revingehed och i MRN F21 i Luleå.

I höst genomför vi i Halmstad och Uppsala.

 

Övriga GU-F med ansökningsområde se nedan:

 

Om du bor i

Bör du söka GU-F på/i

 FFO

Datum

Militärregion (MR)

Blekinge

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Skåne

Östergötland

P7 Revingehed                              

Kvarn, Borensberg                      

Karlskrona                                   

Eksjö                                               

Rinkaby                                           

FVRF

Föutb

Föutb

Föutb

Bilkåren

210703—210716

210410—210423

210731—210813

210911—210925

210703—210716

 

  MRS                                                

Dalarna

Gävleborg

Södermanland

Uppsala

Stockholm

Västmanland

Falun                                              

Marma skjutfält, Gävle                

Väddö kursgård                             

Uppsala LSS                                    

Föutb

Föutb

Föutb

FVRF

210821—210903

210911—210925

211030—210012

210904—210917

 

MRM

Gotland

Fårö kursgård                                

Föutb

210911—210925

MRG (Gotland)

Halland

Värmland

Västra Götaland

Örebro

Såtenäs, Lidköping (2 kurser)     

 

Göteborg                                        

Villingsbergs skjutfält, Örebro   

Halmstad                                       

Halmstad FMTS                            

Föutb

 

Föutb

Föutb

Föutb

FVRF

210605—210618

210911—210925

210605—210618

210703—210716

211106—211119

211007—211022

MRV

Jämtland

Norrbotten

Västerbotten

Väster Norrland

Boden                                             

Camp Ånn, Östersund                   

Umeå                                              

F21 Luleå                                        

Föutb

Föutb

Föutb

FVRF

210508—210521

210918—211001

211113—211126

210703—210716

MRN

 

Man ansöker till kurserna genom respektive genomförande Frivilligorganisation, enklast genom att besöka respektive hemsida.

Bilkåren.se

Flygvapenfrivilliga.se

Försvarsutbildanrna.se