GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA (GU-F)

Kursens syfte

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Flygvapenfrivilliga kommer under 2022 genomföra 3 stycken GU-F som kommer att ha inriktning XD-befattning Försvarsmakten och då endast utbilda på vapensystem AK5.

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Kursbeskrivning

För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

Kursen präglas av högt tempo och kan uppfattas som fysiskt och psykiskt ansträngande.

Kursen innehåller sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om t.ex. soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Kursen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under kursen.

Utbildningsplan och utbildningsavtal
För att kunna genomföra GU-F krävs det att du har har upprättat en Utbildningsplan tillsammans med den frivilliga försvarsorganisation du är medlem i samt tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed genomgått en säkerhetsprövningsintervju inklusive registerkontroll.

För mer information om den befattning du är intresserad av kontakta ansvarig frivillig försvarsorganisation för mer information samt hur du gör en intresseanmälan.

Särskilda förkunskaper
Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik. Du ska ha tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten. och erhållit en godkänd registerkontroll med tillhörande säkerhetsintervju.