GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA (GU-F)

Kursen grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört en militär grundutbildning.

Under 14 intensiva dagar lär du dig allt från Försvarsmaktens värdegrund, till hur du använder din utrustning, hur du skyddar dig själv och dina kamrater. Du får lära dig mycket om dig själv och om hur det är att lösa uppgifter i grupp tillsammans med andra som också vill göra en viktig samhällsinsats.  Kursen präglas av högt tempo och kan uppfattas som fysiskt och psykiskt ansträngande. Utbildningsmålen är samma oavsett var du utbildar dig så att alla som genomför GU-F får samma grundkunskaper.

 

UNDER GU-F LÄR DU DIG BLAND ANNAT

 • Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekoder samt soldatregler.
 • Om lojalitet, ansvarskänsla och kamratskap.
 • Att använda uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder.
 • Att sätta upp en förläggning, resa tält, laga mat och sköta din hygien.
 • Att skydda dig själv, dina kamrater och din förläggning.
 • Att använda ditt vapen.
 • Att ge första hjälpen och använda sjukvårdsmaterial.
 • Att skydda dig mot olika kemiska och nukleära stridsmedel.

 

Behörighetskrav

Du ska:

 • ha fyllt 18 år.
 • vara svensk medborgare. 
 • vara folkbokförd i Sverige.
 • vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

För mer information om den befattning du är intresserad av kontakta ansvarig frivillig försvarsorganisation för mer information samt hur du gör en intresseanmälan.