Kursansökan

Kursansökan Frivillig försvarsorganisation

Kursansökan kan sändas digitalt med e-post eller i pappersform med brev senast två (2) månader före kursstart. Du får besked om Du är antagen eller ej ca fem (5) veckor före kurs.

Ansökan sänder du med e-post och skriver under med Acrobat Readers funktion för att underteckna med hjälp av BankID (eller motsvarande) eller alternativt anger du din e-postadress i "Sökandes underskrift".

Ansökan skall sändas enligt nedan:

  • Medlemmar i FVRF sänder ansökan via den Region/Förbund där vederbörande är medlem.

  • Medlemmar i övriga frivilliga försvarsorganisationer sänder ansökan via egen organisation enligt respektive organisations rutiner.

Respektive Region/Förbund i FVRF och övriga frivilliga försvarsorganisationer ansvarar för att få eget förbands (utbildningsgrupp motsv) yttrande på anskningsblanketten.

Efter ovanstående handläggning sänds ansökan till Flygvapenfrivilligs utbildningshandläggare på adress: tord.wallin@fvrf.se

Sänder du ansökan med brev ska den sändas till:

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Magnus Ladulåsgatan 18
118 66 Stockholm

Epost: info@fvrf.se

Följs inte ovanstående regler kommer handläggningstiden för ansökan att kraftigt förlängas vilket kan innebära att kursansökan inte hinner handläggas i tid och den sökande missar att bli antagen till sökt kurs.

Klicka på kursansökan nedan för att öppna formuläret.
När du fyllt i formuläret skriver du ut och skickar det via brev eller alternativt spar du en lokal kopia som du sedan bifogar i ett e-post meddelande.

Var noggrann med att fylla i alla fält som efterfrågas, fyller Du i för hand måste det vara läsbart - allt annat försenar handläggningen av din ansökan.

Klicka här för att hämta kursansökan