Vinterkurs flygvapenfrivilliga

Med anledning av den tilltagen smittspridningen av covid-19 ställs Vinterkurserna in.

Syftet med kursen är att du ska, genom upplevelser utveckla din personliga uthållighet och fysiska förmåga i vintermiljö.
Kursen ger dig de första stegen i att känna till och prova på hur vissa grundläggande kunskaper och förmågor tillämpas i vintermiljö.Korta teoretiska introduktionspass följs med prova på-verksamhet i olika former och under praktiska övningar.

Flygvapenfrivilliga genomför Vinterkurs under 1 vecka i vintermiljö.
 
Kursen genomförs under sportlovsveckorna 7, 8, 9 och 10 på Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå och Vidsel.
 

Du rycker in och ut på lördag lunch enligt följande

Vecka 7 rycker in 12 feb
Vecka 8 rycker in 19 feb
Vecka 9 rycker in 26 feb
Vecka 10 rycker in 5 mars


Med start i november kommer löpande antagning att ske. Du får besked senast vid antagningstidens slut, om du är antagen eller inte.  
Du som blir antagen kommer att få ytterligare information om resor, exakta tider, utrustning samt en blankett som dina anhöriga ska skriva under och sända in till FVRF.

Grundkrav för att kunna söka:

• Genomfört Sommarkurs eller påbörjat Grundkurs eller Fortsättningskurs. 
• Medlem i Flygvapenfrivilliga
• Utbildning Vass egg
• Utbildning Kallt väder

Vaccinintyg behövs!! Med anledning av att den pågående Corona-pandemin, så behöver alla deltagare och instruktörer kunna visa upp giltigt vaccinintyg. Detta tillägg har tillkommit då Folkhälsomyndigheten skärpt riktlinjerna för lägerverksamhet för ungdomar samt att det på långväga resor inrikesresor krävs vaccin-pass alt -intyg.

Sista Ansökningsdag är fredagen den 31 december ansökan sker på hemsidan i kurskatalogen eller via FVRF-appen

Har du frågor om Vinterkursen, maila info@fvrf.se