VINTERKURS FLYGVAPENFRIVILLIGA

Antagningen för Vinterkurserna är nu stängd!

Syftet med kursen är att du ska, genom upplevelser utveckla din personliga uthållighet och fysiska förmåga i vintermiljö.
Kursen ger dig de första stegen i att känna till och prova på hur vissa grundläggande kunskaper och förmågor tillämpas i vintermiljö.Korta teoretiska introduktionspass följs med prova på-verksamhet i olika former och under praktiska övningar.

Flygvapenfrivilliga genomför Vinterkurs under 1 vecka i vintermiljö.
 
Kursen genomförs under sportlovsveckorna 7, 8, 9 och 10 på Norrbottens flygflottilj F21 i Luleå.
 

Du rycker in och ut på lördag lunch enligt följande

Vecka 7 rycker in 11 feb
Vecka 8 rycker in 18 feb
Vecka 9 rycker in 25 feb
Vecka 10 rycker in 4 mars


Med start i november kommer löpande antagning att ske. Du får besked senast vid antagningstidens slut, om du är antagen eller inte.  
Du som blir antagen kommer att få ytterligare information om resor, exakta tider och utrustning.

Grundkrav för att kunna söka:

• Genomfört Sommarkurs och påbörjat Fortsättningskursen. 
• Medlem i Flygvapenfrivilliga
• Utbildning Vass egg
• Utbildning Kallt väder


Har du frågor om Vinterkursen, maila tord.wallin@fvrf.se