Utbildningsområden

Som medlem i Flygvapenfrivilliga har du tillgång till ett omfattande kursutbud, se våra kurser under Utbildning/Kurskatalog

Vissa av utbildningarna genomförs av annan frivillig försvarsorganisation i samverkan med Flygvapenfrivilliga, se www.frivilligutbildning.se

 

Underrättelsesoldat

OBS! Förkunskapskrav : Värnplikt (vpl) alt Grundläggande militär utbildning (GMU).


När du genomfört din utbildning till underrättelsesoldat kommer du att placerat i ett hemvärnsunderrättelsekompani. Kompanierna finns över hela landet och är insatsförband med hög prioritet.

Som underrättelsesoldat ska du delta i varierande verksamheter med målsättning att lösa flera uppgifter. Din huvuduppgift är att samla in underrättelser genom fast och rörlig spaning. Dina observationer kommer ligga till grund för högre chefs beslut. Du ska också när det så behövs delta i skydd och bevakning av olika objekt.

Din utbildning till underrättelsesoldat genomförs under två kurser, Grundkurs på 2 veckor, därefter placeras du i ett HvUndkompani. Sedan går du en Fortsättningskurs på 2 veckor, därefter är din fackutbildning klar.  

Du kommer sedan, längre fram under din tjänstgöring, få erbjudande om kurser och utbildningar som du behöver och har nytta av i din verksamhet som underrättelsesoldat.

Klicka här! Så se du kurstider, kursplaner samt hur du söker till kurserna.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

 

 

 

 

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)


GU-F, är en grundläggande soldatutbildning i första hand för dig som inte gjort värnplikten. Här får du de grundläggande militära kunskaper som krävs för att gå vidare till andra specialiserade utbildningar.
Utbildningen innehåller grunderna i inre tjänst, exercis, sjukvård, folkrätt, skyddstjänst, vapentjänst och posttjänst.
Kursen avslutas med en tillämpningsövning under några dygn i fält. Läs mer på www.frivilligutbildning.se

Befordringsutbildning

Inom Flygvapenfrivilliga kan du inom vissa fackområden, främst HV Underrättelsetjänst och efter engagemang och studier bli befordrad till högre grad.
Hur din befordringsgång ser ut beror på Försvarsmaktens behov, ditt engagemang och din militära bakgrund.

Kompletteringsutbildning

Inom kompletteringsutbildningarna hittar du kurser där du kan fördjupa eller bredda dina kunskaper.
Några exempel på kompletteringsutbildningar är: Instruktörstjänst, Ledarskap, HvUnd, CBRN, Överlevnad, Sjukvård, Vapentjänst, mfl.

Vidareutbildning

När du genomfört IK G del 1 och del 2 med godkända betyg kan du söka vidareutbildning som instruktör till exv, kurschef, handledare mm, se "Bli instruktör"