Utbildningsområden

Som medlem i Flygvapenfrivilliga har du tillgång till ett omfattande kursutbud, se våra kurser under Utbildning/Kurskatalog

Vissa av utbildningarna genomförs av annan frivillig försvarsorganisation i samverkan med Flygvapenfrivilliga, se www.frivilligutbildning.se

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

 

 

 

 

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

GU-F är en grundläggande soldatutbildning i första hand för dig som inte gjort värnplikten. Här får du de grundläggande militära kunskaper som krävs för att gå vidare till andra specialiserade utbildningar.
Utbildningen innehåller grunderna i inre tjänst, exercis, sjukvård, folkrätt, skyddstjänst, vapentjänst och posttjänst.
Kursen avslutas med en tillämpningsövning under några dygn i fält. Läs mer på www.frivilligforsvaret.se

Befordringsutbildning

Inom Flygvapenfrivilliga kan du inom vissa fackområden, främst HV Underrättelsetjänst och efter engagemang och studier bli befordrad till högre grad. Hur din befordringsgång ser ut beror på Försvarsmaktens behov, ditt engagemang och din militära bakgrund.

Kompletteringsutbildning

Inom kompletteringsutbildningarna hittar du kurser där du kan fördjupa eller bredda dina kunskaper.
Några exempel på kompletteringsutbildningar är: Instruktörstjänst, Ledarskap, CBRN, överlevnad, sjukvård, vapentjänst, mfl.

Vidareutbildning

När du genomfört IK G del 1 och del 2 med godkända betyg kan du söka vidareutbildning som instruktör, som tex. kurschef, handledare mm, se "Bli instruktör"