Nyheter

FLYGVAPNET BEHÖVER DIG!

Uppdaterad: 2022-11-19 11:43:50

Rekrytering För genomförande av utbildning 2023

Flygvapnet rekryterar frivilligpersonal.

Arbetet med att rekrytera personal till förbanden har startat och kommer under 2023 att öka i omfattning.

Rekryteringen sker mot befattningar som prioriteras av flygvapnet .

Under 2023 kommer det att bedrivas utbildning mot följande Flottiljer och dess geografiska område.